Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Ανακαλύψτε το "Φεγγάρι" της Ελλάδας - Discover the Greek "Moon"

A different beach, with carved rocks that change color according to the light they receive, sometimes look white, sometimes orange and sometimes in the moonlight with shades of deep blue and purple. The locals say the name of the beach Sarakiniko, but many people baptize and "Moon of Greece".
Result of old volcanic explosions (as well as the entire island of Milos) that accomplice with the sea and the wind gave us a miracle to tasting.
Going in this beautiful island of the Cyclades, is one of the points that remain in the memory of every visitor for a lifetime.

Admire the photographs from the "Moon of Greece"
Μια παραλία διαφορετική, με σμιλεμένα βράχια, που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με το φως που δέχονται, άλλοτε φαίνονται λευκά, άλλοτε πορτοκαλί και στο φως του φεγγαριού με τόνους του βαθύ μπλε και του μωβ. Οι ντόπιοι το λένε Σαρακήνικο, αλλά πολλοί το βαπτίζουν και το Φεγγάρι της Ελλάδας.

Αποτέλεσμα παλιών ηφαιστειακών εκρήξεων (όπως εξάλλου και όλο το νησί της Μήλου) που με συνεργό την θάλασσα και τον αέρα μας έδωσαν ένα θαύμα για να γευόμαστε.
Πηγαίνοντας σε αυτό το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, είναι ένα από τα σημεία που μένουν στην μνήμη του κάθε επισκέπτη για μια ολόκληρη ζωή.

Θαυμάστε το φωτογραφικό υλικό από το "Φεγγάρι της Ελλάδας"

Sarakiniko Beach - View to North

Sarakiniko Beach - Rocks

Sarakiniko Beach - Rocks

Sarakiniko Beach - The small sandy beach

Sarakiniko Beach - The small sandy beach

Sarakiniko Beach - The small sandy beach

Sarakiniko Beach -  Rock colors 

Sarakiniko Beach - Afternoon View

Sarakiniko Beach - Afternoon View

Sarakiniko Beach - Panoramic View

Sarakiniko Beach - Panoramic View

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου